Vestforbrændingen

Vestforbrændingen

Hovedentreprise med renovering af kranloft. Fire kranlofthuller tilstøbt med 7m shorringstårne. Arbejdet udført i sikkerhedsdragter og friskluftværn.